69-51-H/01 Kadeřník

Kadeřník

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška. Absolventi získávají výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce v daném oboru. Absolventi získají Europass.

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Uplatnění absolventa:

  • Bude připraven využívat technická zařízení, materiál, organizovat potřebné činnosti při obsluze zákazníka, vést příslušnou dokumentaci provozovny.
  • Osvojí si základní techniky úpravy účesů (stříhání, barvení, melírování ad.).
  • Bude připraven jednat profesionálně.
  • Absolvent si svojí poskytování poradenské služby.
  • Teoretická příprava se skládá ze všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

 

Předměty – teoretické vyučování  (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                        Předměty specializace

Český jazyk a literatura                   Odborné kreslení

Cizí jazyk                                          Technologie

Občanská nauka                              Materiály

Společenská výchova                      Zdravověda

Biologie a ekologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Hospodářské výpočty

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

 

Odborný výcvik:

  • Probíhá ve školním kadeřnictví, které je zpřístupněno veřejnosti. 
Projekt podporují: