63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,7% (90) 88,3% (53,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 82,1% (88,4) 80% (50,1) 67,9% (91,3%) 55,7% (8,7%)
2018 63,8% (75,3) 65,5% (45,1) 70,1% (88%) 49,7% (12%)
2017 93,7% (83,2) 89,1% (63,4) 88% (93,8%) 75,4% (6,3%)
2016 81,3% (81,6) 81,3% (60,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 27,0% (22) 37,8% (15,6) 62,2% (33,3%) 100% (0%)
2016 100% (76) 100% (72,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,9% (58) 11,6% (0) 89,5% (92,3%) 100% (0%)
2019 85,7% (64) 87,5% (51,3) 61,9% (80%) 60,7% (8%)
2018 63,1% (58) 65,9% (37,8) 81,0% (84%) 65,9% (8%)
2017 60,9% (58) 70,9% (48,9) 83,8% (86,4%) 81,0% (4,5%)
2016 92,6% (68) 88,6% (54,9) 94,9% (96,2%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: