78-42-M/01 Technické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,9% (76) 20,4% (0) 61,2% (96,6%) 100% (0%)
2019 98,0% (79) 100% (72,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 80% (64) 87,3% (66,5) 81,8% (96,8%) 100% (0%)
2017 89,7% (68) 93,1% (68,5) 79,3% (96,2%) 39,7% (3,8%)
2016 80,6% (63) 81,9% (61,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,7% (74) 16,5% (0) 48,0% (93,1%) 100% (0%)
2019 97,7% (78) 97,7% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,6% (76) 96% (68,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,6% (72) 84,5% (66,7) 67,4% (96,4%) 49,6% (3,6%)
2016 68,9% (70) 82,6% (64,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: