82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84% (89,5) 88% (56,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 38,3% (76,8) 40% (36,2) 63,3% (90,9%) 41,7% (9,1%)
2018 45,1% (70,5) 36,6% (35,7) 90,1% (94,1%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 33,8% (70,0) 24,6% (43,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (63) 18,7% (0) 54,7% (80%) 100% (0%)
2019 18,4% (50) 17,1% (27,6) 44,7% (75%) 47,4% (8,3%)
2018 67,6% (62) 66,2% (41,5) 90,1% (89,5%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 29,2% (58) 47,7% (42,0) 29,2% (70,6%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: