41-56-E/01 Lesnické práce

Lesnické práce

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 2 roky

Základní podmínky přijetí:  Zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Naučit se zvládat práci s ručním nářadím, nástroji. Provádět sběr semen. Provádět výchovu porostů ručním nářadím i za pomoci malé mechanizace a řetězovou motorovou pilou. Základní činnosti ve výrobě sazenic.

 

Uplatnění absolventa:

  • Specifické práce v oblasti lesní výroby v dělnických činnostech v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů, příp. v přidružené lesní výrobě.
  • Uplatnění při péči o komunální zeleň, péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany.
  • Uplatnění v pracovních pozicích: luštič semen, lesní dělní, lesní školkař.

 

Předměty – teoretické vyučování: v oboru se nevyučuje cizí jazyk (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                                        Předměty specializace

Český jazyk a literatura                                    Základy lesnictví

Občanská nauka                                               Motorová vozidla

Matematika                                                       Strojírenská a opravárenská technologie

Informační a komunikační technologie           Lesnické technologie a mech. prostředky

Ekonomika

Tělesná výchova

 

Odborný výcvik:

  • Absolvování kurzu k obsluze ruční motorové řetězové pily a křovinořezu.
  • Příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T.           
  • Obsluha těžařské techniky.     
Projekt podporují: