79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,3% (89,5) 22,4% (57,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 4,4% (84,7) 6,0% (48,3) 1,6% (71,4%) 1,6% (28,6%)
2018 43,1% (85,3) 21,3% (55,7) 2,6% (68,2%) 2,6% (31,8%)
2017 36,5% (86,8) 19,2% (65,4) 3,7% (73,7%) 3,7% (26,3%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,9% (65) 16,6% (0) 36,3% (93,8%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 8,7% (45) 4,9% (0) 3,9% (50%) 1,5% (50%)
2017 - - - -
2016 1,0% (32) 5,5% (35,3) 0,5% (25%) 2,5% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (69) 19,3% (0) 40,7% (97,6%) 100% (0%)
2019 5,1% (61) 3,6% (44,0) 2,2% (70,6%) 1,8% (29,4%)
2018 50,9% (74) 18,5% (56,2) 2,6% (61,5%) 2,6% (34,6%)
2017 12% (68) 10,9% (59,6) 3,6% (69,6%) 3,3% (26,1%)
2016 7,4% (66) 11,9% (53,8) 5,6% (75%) 4,4% (25%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: