79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 2,0% (75,8) 2,0% (46,9) 1,6% (75%) 1,6% (25%)
2017 29,3% (90,5) 44,2% (83,4) 3,6% (83,3%) 3,6% (16,7%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 4,1% (58) 9,8% (47,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 4,2% (51) 4,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28,8% (68) 11,6% (56,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 14,2% (72) 11,0% (62,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25,4% (76) 7,1% (60,5) 6,0% (87,5%) 4,8% (12,5%)
2017 50,8% (82) 45,7% (79,3) 12,2% (91,7%) 10,6% (8,3%)
2016 1,2% (67) 9,6% (56,4) 7,2% (90%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: