23-51-H/01 Strojní mechanik
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: