28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: