26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Elektrikář silnoproud

STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Zaměření na silnoproudou elektrotechniku se znalostí předpisů a norem pro elektrická zařízení, domovní a průmyslová elektroinstalace, montáže, demontáže a opravy strojů, domácích spotřebičů, motorů, cívek, topných  zař.

Orientace v osvětlovací technice, vytápění objektů, chlazení a výrobě rozváděčových celků s automatikou řízení. Znalosti a předpoklady pro složení zkoušky z Vyhl.50/78 Sb.§5, o odborné způsobilosti. Zkoušku z Vyhl.50  lze  vykonat po  úspěšném absolvování oboru na naší škole.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti elektrotechniky  či energetiky při montážích, opravách a rekonstrukcích elektrických zařízení, trakčních a zabezpeč. zařízení. Rozvodů a zařízení v objektech  bytové, občanské, průmyslové a zeměděl. výstavby. Při stavbě veřejného osvětlení, světelné dopravní signalizace , značek apod.
  • Uplatní se v pracovní pozici elektromontér, montér elektrorozvodných sítí aj.

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                          Předměty specializace

Český jazyk a literatura                     Základy elektrotechniky

1Cizí jazyk AJ/NJ                                Elektrická měření

Občanská nauka                                Elektronika

Biologie a ekologie                            Strojnictví

Fyzika                                                 Elektrické stroje a přístroje

Chemie

Matematika

Tělesná výchova

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik:

  • Zařazení žáků v oblasti odborného výcviku k jednotlivým firmám v rámci okresu Česká Lípa (odměna za vykonanou práci).
Projekt podporují: