36-66-H/01 Montér suchých staveb
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: