64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,6% (68,4) 66,0% (26,7) 64,4% (85,7%) 19,7% (9,5%)
2019 50,6% (64,2) 32,4% (15,0) 33,5% (53,8%) 39,4% (23,1%)
2018 59,4% (57,9) 57,5% (23,3) 29,2% (42,4%) 15,1% (45,5%)
2017 79,9% (68,4) 77,6% (42,9) 61,6% (64%) 47,0% (24%)
2016 55,8% (57,9) 57,6% (32,0) 65,9% (61,5%) 59,9% (23,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,8% (22) 26,9% (0) 32,8% (0%) 100% (0%)
2019 47,1% (29) 54,1% (11,1) 50,6% (28,6%) 20% (42,9%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 5,9% (32,1) 4,4% (3,4) 11,8% (0%) 29,4% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 15,7% (0) 66,2% (63,0%) 22,5% (7,4%)
2019 51,3% (49) 59,4% (26,4) 37,2% (45,5%) 27,8% (27,3%)
2018 87,3% (62) 90,3% (42,8) 22,8% (39,5%) 5,1% (55,3%)
2017 39,1% (47) 28,8% (26,9) 49,8% (51,9%) 39,9% (25,9%)
2016 69,3% (54) 71,3% (37,3) 61,0% (57,9%) 30,3% (36,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: