65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Základní technologické postupy přípravy a zpracování potravin. Příprava a výroba jídel studené kuchyně, příprava a výroba polotovarů. Výroba jídel pro závodní nebo veřejné stravování, příprava a výroba hotových jídel i specialit. 

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolventa se uplatní při výkonu povolání v oblasti stravovacích služeb. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v gastronomických  službách. 

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                           Předměty specializace

Český jazyk a literatura                      Potraviny a výživa

1.Cizí jazyk                                          Technologie

2.Cizí jazyk                                          Speciální technologie

Občanská nauka                                 Stolničení

Společenská výchova                         Zařízení provozoven

Biologie a ekologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Hospodářské výpočty

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

 

Odborný výcvik:

  • Žáci se podílejí na produktivní činnosti v rámci školního stravování. Ve vyšších ročnících možnost zařazení na provozní pracoviště k jednotlivým firmám (restauracím)  v celém regionu České Lípy, kde pracují pod vedení instruktorů.
  • Žáci se pod odborným vedením účastní přípravy a vlastního zajištění cateringových služeb na různých společenských akcích.
Projekt podporují: