69-41-L/01 Kosmetické služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,9% (43,7) 12,1% (10,9) 7,7% (50%) 100% (0%)
2019 63,2% (71,6) 40,2% (23,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75,5% (69,5) 46,8% (25,4) 56,4% (71,4%) 22,3% (28,6%)
2017 19,4% (44,7) 19,4% (11,3) 3,9% (18,2%) 1,9% (63,6%)
2016 98,1% (83,2) 100% (66,7) 53,3% (69,2%) 26,2% (30,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,9% (45) 6,5% (0) 40,9% (58,3%) 100% (0%)
2019 93,8% (64) 93,8% (48,7) 62,5% (66,7%) 100% (0%)
2018 78,8% (56) 72,7% (31,6) 42,4% (57,1%) 10,1% (42,9%)
2017 5,5% (42) 8,2% (24,5) 1,8% (16,7%) 5,5% (58,3%)
2016 20,2% (46) 45,6% (31,6) 12,3% (35,7%) 21,1% (35,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: