23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

Stručný popis oboru:
Ruční nebo strojní zpracování materiálu, zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž, demontáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Svářečské práce.

Absolvování svářečského kurzu ZK 135 W01 a ZP 311- 2W01.
Obor vzdělání je v současnosti zařazen mezi preferované obory stipendijního programu Pardubického kraje (žáci mají možnost získat prospěchové stipendium již od druhého pololetí 1. ročníku).

Uplatnění absolventů:
Absolventi nacházejí široké uplatnění při výrobě a montáži strojů a zařízení, jako zámečníci, mechanici, údržbáři, montéři, svářeči apod., v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. 

Po ukončení tříletého studia má absolvent možnost požádat o přijetí do 2. ročníku odpovídajícího maturitního oboru

V případě zájmu si můžete prohlédnout či stáhnout školní vzdělávací program tohoto oboru.

Projekt podporují: