65-51-E/02 Práce ve stravování

Práce ve stravování

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 2 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Jednoduché pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel, obsluhy a v ubytovacích zařízeních. Na úseku obsluhy přípravné práce a jednoduchá obsluha v odbytových střediscích, práce ve výčepu. V ubytovacích zařízeních pracovní činnosti ve funkcích hotelový zřízenec a pokojská.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent může vykonávat specifické práce v oblasti stravovacích služeb při přípravě jednoduchých pokrmů, v rychlém občerstvení, v jednoduché obsluze hostů. Příklady: pomocný pracovník v pohostinství, pomocný kuchař, číšník – servírka v jednoduché obsluze.

 

Předměty – teoretické vyučování: v oboru se nevyučuje cizí jazyk (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

 Základní předměty                        Předměty specializace

Český jazyk a literatura                    Suroviny

Občanská nauka                               Technika provozu

Matematika                                       Informační a komunikační technologie

Ekonomika

Tělesná výchova

 

Odborný výcvik:

  • Žáci se podílejí na produktivní činnost.
  • Odborná praxe probíhá v prostorách školní kuchyně, školním bufetu a kantýně.

 

 

Projekt podporují: