18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,1% (85,8) 48,4% (52,2) 14,0% (90,9%) 4,5% (9,1%)
2019 84,5% (94,7) 95,6% (71,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 78,5% (84,2) 83,6% (62,9) 42,9% (83,3%) 38,4% (16,7%)
2017 79,1% (86,3) 71,6% (68,6) 42,8% (83,3%) 35,8% (16,7%)
2016 48,1% (83,7) 73,6% (71,8) 53,7% (85,7%) 49,1% (14,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 43,2% (44) 37,7% (35,5) 29,0% (50%) 4,9% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,8% (48) 17,0% (0) 8,0% (58,3%) 4,9% (8,3%)
2019 98,2% (68) 90,6% (52,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 46,7% (58) 40,5% (35,3) 41,0% (75%) 47,1% (12,5%)
2017 8,5% (48) 0,4% (22,7) 32,6% (71,4%) 43,3% (14,3%)
2016 26,5% (56) 39,0% (40,9) 21,1% (63,6%) 16,1% (27,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: