23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,1% (79) 52,9% (40,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 75,2% (87,4) 85,1% (51,3) 8,9% (61,5%) 7,9% (38,5%)
2018 9,0% (56,9) 7,2% (21,7) 34,2% (71,4%) 20,7% (28,6%)
2017 - - - -
2016 83,0% (83,2) 95,5% (69,9) 15,2% (55,6%) 8,9% (44,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 69,5% (40) 67,4% (30,4) 90,5% (75%) 36,8% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,8% (50) 15,3% (0) 50% (71,4%) 100% (0%)
2019 45,6% (50) 28% (22,1) 18,4% (50%) 4% (42,9%)
2018 1,7% (37) 6,7% (13,0) 6,7% (31,3%) 24,2% (25%)
2017 85,1% (58) 77,7% (42,1) 4,1% (28,6%) 4,1% (57,1%)
2016 74,8% (58) 77,3% (44,6) 11,8% (40%) 6,7% (50%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: