63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,5% (83,2) 72,5% (45,4) 25,7% (85,7%) 2,9% (14,3%)
2019 84,3% (89,5) 97,1% (60,8) 27,1% (80%) 18,6% (20%)
2018 20,9% (61,1) 16,9% (25,8) 5,1% (44,4%) 2,8% (55,6%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,2% (51) 11,6% (0) 66,3% (81,8%) 8,1% (9,1%)
2019 98,8% (74) 95,8% (60,9) 13,1% (50%) 7,7% (33,3%)
2018 27,9% (52) 10,1% (21,1) 15,1% (50%) 4,5% (41,7%)
2017 - - - -
2016 1,7% (42) 24% (29,1) 2,3% (25%) 23,4% (25%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: