79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,5% (95,8) 37,4% (74,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 89,8% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 90,6% (95,8) 91,4% (87,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 60,6% (94,2) 51,8% (85,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 95,3% (94,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 17,7% (0) 20,7% (94,4%) 100% (0%)
2019 5,7% (60) 15,0% (55,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,5% (67) 42,1% (69,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28,8% (68) 33,8% (68,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 61,6% (82) 78,8% (82,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 69,7% (82) 72,4% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,8% (88) 90,9% (85,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 78,0% (86) 89,4% (87,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,6% (90) 98% (89,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: