79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 77,0% (82,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 68,9% (80,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 81,6% (94,7) 83,7% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 46,6% (92,6) 49,0% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,8% (84) 17,7% (0) 9,6% (88,9%) 100% (0%)
2019 35,2% (74) 43,5% (69,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 60,5% (75) 78,4% (77,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 94,9% (89) 96,5% (86,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,4% (86) 86,7% (85,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 75,9% (85) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,2% (81) 80,3% (83,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,8% (88) 93,3% (87,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 79,9% (87) 82,3% (85,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 94% (88) 89,6% (85,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: