26-41-M/01 Elektrotechnika

Elektronické řídící systémy

Profil absolventa

Uplatnění absolventa je garantováno získanými kompetencemi, které umožní vykonávat pracovní činnosti uvedené v oboru elektrotechnických činností vycházejících z typových pozic povolání. Absolvent vzdělávacího programu se může uplatnit především v oborech elektrotechnických činností, informačních technologií, obchodu, managementu i administrativních a správních činností.

Organizace výuky

Ve 2. a 3. ročníku je zařazena čtrnáctidenní souvislá praxe v reálných pracovních podmínkách na pracovištích fyzických a právnických osob. Ve 3. ročníku si žáci mohou vybrat povinně volitelný předmět volbou cvičení, posílí se tak příprava na profilovou část maturitní zkoušky z volitelného předmětu Počítačové systémy nebo Řídicí systémy (Mechatronika).

Ve 4. ročníku je zadána praktická maturitní práce, která je s obhajobou součástí profilové části maturitní zkoušky. V průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze.

Výuka ve škole probíhá v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky.

Základní podmínky přijetí

Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče. Žáci budou konat přijímací zkoušky. Neúspěšní uchazeči mají možnost odvolání.

Projekt podporují: