26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechatronik

Profil absolventa

Příprava ve studijním oboru mechatronik vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent schopen s větším podílem praktických dovedností v praxi vykonávat komplexní činnost spojenou s instalací, jednoduššími návrhy, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním a údržbou konkrétních elektronických systémů a zařízení. Zvládne programování řídicích systémů s podporou výpočetní techniky. Odborná způsobilost mechatronikovi umožňuje efektivní odbornou komunikaci a spolupráci se specialisty z oborů mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, automatizační techniky          a dalších příbuzných oborů. Je schopen vykonávat samostatné profesní činnosti ve smyslu vyhlášky č.  50/1978  Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Základní podmínky přijetí:

Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče. Žáci budou konat přijímací zkoušky. Výsledky z přijímacího řízení a výsledky ze studia na ZŠ se elektronicky zpracují a podle stanoveného bodového hodnocení přijímací komise rozhodne o přijetí. Neúspěšní uchazeči mají možnost odvolání.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,7% (86,3) 86,0% (51,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,1% (92,6) 96,0% (60,9) 7,9% (60%) 6,9% (40%)
2018 100% (91,6) 100% (65,2) 38,7% (75%) 25,2% (25%)
2017 - - - -
2016 70,5% (79,5) 70,5% (58,8) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 48,9% (32) 53,3% (26,3) 37,8% (28,6%) 24,4% (28,6%)
2017 76,8% (43) 78,9% (36,3) 96,8% (87,5%) 100% (0%)
2016 58,7% (34) 40,2% (20,3) 55,4% (42,9%) 22,8% (28,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,5% (52) 58,1% (30,0) 75,8% (81,8%) 100% (0%)
2019 45,6% (50) 26,4% (21,7) 29,6% (57,1%) 15,2% (28,6%)
2018 59,2% (54) 62,5% (31,1) 32,5% (54,5%) 19,2% (27,3%)
2017 64,5% (54) 76,9% (42,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 64,7% (56) 52,9% (37,6) 84,0% (84,6%) 52,1% (15,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: