79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,3% (93,7) 51,5% (65,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 44,6% (93,7) 64,3% (66,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 84,6% (91,1) 86,9% (73,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 64,2% (90,0) 55,7% (75,5) 39,1% (96,8%) 36,5% (3,2%)
2016 52,4% (90,5) 52,8% (78,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,1% (74) 16,6% (0) 29,0% (91,3%) 100% (0%)
2019 60,1% (68) 66,5% (61,5) 42,6% (96,8%) 100% (0%)
2018 80,6% (70) 72,8% (66,5) 42,2% (92%) 100% (0%)
2017 95,6% (79) 91,2% (72,9) 59,0% (97,1%) 21,0% (2,9%)
2016 69,7% (72) 68,2% (68,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,9% (74) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 55,8% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,7% (80) 83,8% (75,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 78,2% (80) 78,9% (77,1) 50,9% (97,0%) 40% (3,0%)
2016 52,6% (76) 51,5% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: