41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,3% (64,2) 39,9% (18,1) 47,3% (75%) 100% (0%)
2019 56,5% (66,3) 73,5% (29,3) 31,2% (50%) 25,3% (33,3%)
2018 15,6% (41,1) 20,8% (10,9) 3,3% (10,5%) 9,4% (52,6%)
2017 64,4% (60,0) 53,9% (28,3) 61,6% (64%) 37,0% (28,0%)
2016 47,0% (54,7) 61,8% (33,7) 29,0% (39,1%) 23,5% (47,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 35,2% (21) 33,3% (9,8) 36,2% (0%) 11,4% (60%)
2017 - - - -
2016 2,1% (9) 1,4% (1,0) 26,8% (0%) 6,3% (71,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,2% (62) 91,7% (47,3) 65,7% (62,5%) 100% (0%)
2019 48,7% (48) 40,6% (20,5) 26,5% (38,1%) 14,5% (38,1%)
2018 30,0% (46) 11,4% (13,9) 9,7% (29,2%) 6,8% (54,2%)
2017 7,0% (38) 27,6% (26,8) 11,9% (27,6%) 24,3% (34,5%)
2016 51,2% (50) 48,0% (30,4) 10,6% (27,3%) 8,7% (54,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: