69-41-L/01 Kosmetické služby

Kosmetička

Profil absolventa

Příprava v oboru je vedena tak, aby byl absolvent po vykonání maturitní zkoušky připraven pracovat samostatně a dokázal využívat a aplikovat získané vědomosti ze studia. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné technologické postupy a bude je důsledně dodržovat. Přípravky bude vybírat a aplikovat v souladu s odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím k individuálním požadavkům zákazníka. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování pleti obličeje a dekoltu.

Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých a malých provozovnách, studiích          a salónech. Absolvent uvedeného oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným, má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Základní podmínky přijetí

Přijímání se řídí platnými předpisy. Ke studiu se bude přijímat 30 žáků. Žáci budou konat přijímací zkoušky.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36,3% (64,2) 19,8% (17,3) 59,3% (90,9%) 5,5% (9,1%)
2019 54,0% (69,5) 48,3% (25,5) 81,6% (85,7%) 43,7% (14,3%)
2018 - - - -
2017 17,5% (42,6) 18,4% (11,3) 7,8% (25%) 11,7% (50%)
2016 25,2% (50,5) 13,1% (16,4) 37,4% (58,3%) 41,1% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 14,3% (16) 50% (5,1) 50% (0%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,1% (29) 7,5% (4,9) 1,1% (9,1%) 3,2% (9,1%)
2019 33,0% (46) 25% (18,1) 62,5% (66,7%) 59,8% (8,3%)
2018 - - - -
2017 41,8% (50) 30,9% (31,5) 6,4% (31,6%) 8,2% (52,6%)
2016 43,0% (51) 54,4% (34,1) 78,9% (76,9%) 45,6% (23,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: