41-52-E/01 Zahradnické práce
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: