65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,0% (62,1) 12,9% (20,7) 4,7% (60%) 11,1% (6,7%)
2019 7,9% (61,1) 6,4% (13,5) 2,9% (50%) 2,1% (45,5%)
2018 30,5% (66,3) 37,9% (35,1) 15,8% (62,2%) 10,2% (35,1%)
2017 28,6% (61,6) 30,9% (38,1) 24% (64,7%) 21,1% (29,4%)
2016 39,2% (69,0) 70,2% (56,7) 59,6% (83,9%) 45,0% (16,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 61,5% (67,4) 57,7% (44,3) 76,9% (83,3%) 65,4% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,0% (40) 14,0% (17,0) 5,8% (43,8%) 14,0% (6,3%)
2019 9,5% (45) 20,8% (24,8) 1,8% (26,1%) 1,8% (47,8%)
2018 49,7% (56) 44,1% (32,0) 15,6% (51,4%) 10,6% (35,1%)
2017 41,9% (54) 27,9% (37,1) 30,7% (61,1%) 25,7% (27,8%)
2016 81,7% (64) 85,7% (53,0) 56,6% (76,3%) 38,3% (18,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: