82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 68,9% (70,0) 64,1% (42,1) 13,6% (40%) 4,9% (60%)
2016 69,2% (66,3) 66,4% (38,4) 82,2% (85,7%) 54,2% (14,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 98,2% (72) 99,1% (70,6) 15,5% (40%) 3,6% (60%)
2016 83,3% (59) 93,9% (48,1) 96,5% (85,7%) 60,5% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: