26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

Profil absolventa

Příprava v oboru mechanik elektronických zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent schopen s větším podílem praktických dovedností v praxi vykonávat komplexní činnost spojenou s instalací, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním a údržbou konkrétních elektronických systémů a zařízení. Může provádět montážní           a servisní práce v elektrotechnice servisu a obchodu. Je schopen vykonávat samostatné profesní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978  Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Základní podmínky přijetí

Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče. Žáci budou přijati bez přijímacích zkoušek, výsledky z přijímacího řízení a výsledky ze studia na ZŠ se elektronicky zpracují a podle stanoveného bodového hodnocení přijímací komise rozhodne o přijetí. Neúspěšní uchazeči mají možnost odvolání.

Projekt podporují: