23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

Profil absolventa

Žáci jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Nástroji přitom mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. Žák oboru nástrojař je připraven k výkonu povolání nástrojař. Může také nalézt uplatnění v příbuzných povoláních, např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů, zámečník, provozní zámečník apod. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkouškách může samostatně podnikat v oboru. Žáci, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, navazujícího na předešlou přípravu.

Základní podmínky přijetí

Přijímání do školy se řídí platnými předpisy. Žáci nekonají přijímací zkoušky. Pouze pokud počet žádostí o přijetí do oboru bude převyšovat počet míst ve třídě, budou konat přijímací pohovor. Ke studiu se bude přijímat 30 žáků.

Projekt podporují: