64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 29,7% (49,0) 33,5% (15,8) 70,3% (66,7%) 100% (0%)
2017 35,2% (47,6) 37,9% (20,0) 30,1% (42,9%) 72,6% (14,3%)
2016 84,8% (72,6) 83,9% (48,7) 32,7% (40%) 35,5% (40%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 44,8% (23) 41,0% (11,9) 63,8% (25%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 45,1% (24) 31,7% (10,5) 26,8% (0%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 11,1% (40) 1,7% (8,0) 30,8% (40%) 100% (0%)
2018 30,0% (46) 41,4% (20,0) 70,9% (63,6%) 100% (0%)
2017 36,6% (46) 7,4% (21,4) 35,4% (45,5%) 61,7% (18,2%)
2016 61,4% (52) 40,2% (28,0) 28,0% (40%) 41,7% (30%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: