65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,3% (73,7) 35,7% (34,6) 48,0% (92,3%) 100% (0%)
2019 30,7% (73,7) 37,1% (34,4) 13,6% (68,8%) 19,3% (18,8%)
2018 - - - -
2017 96% (84,2) 97,7% (69,2) 4,6% (37,5%) 3,4% (62,5%)
2016 11,7% (49,5) 11,1% (15,4) 5,3% (40%) 10,5% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,5% (44) 17,4% (20,1) 14,5% (53,8%) 100% (0%)
2019 8,9% (44) 25% (27,4) 5,4% (41,2%) 13,1% (23,5%)
2018 - - - -
2017 30,2% (53) 45,3% (40,5) 0,6% (27,3%) 2,2% (63,6%)
2016 1,7% (42) 19,4% (19,7) 0,6% (16,7%) 15,4% (33,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: