82-41-M/05 Grafický design
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,7% (86,8) 85,3% (55,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 80% (88,4) 81,7% (50,3) 16,7% (75,9%) 15% (24,1%)
2018 74,6% (81,1) 83,1% (54,6) 94,4% (96,7%) 100% (0%)
2017 60,9% (75,3) 65,2% (52,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,1% (84,2) 67,7% (59,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88% (64) 84% (46,6) 77,3% (87,5%) 100% (0%)
2019 60,5% (58) 69,7% (43,8) 46,1% (75,9%) 13,2% (24,1%)
2018 85,9% (67) 90,1% (51,4) 100% (96,7%) 100% (0%)
2017 95,7% (70) 95,7% (60,8) 95,7% (95,8%) 100% (0%)
2016 41,5% (60) 56,9% (46,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: