78-42-M/01 Technické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,3% (93,7) 73,7% (59,5) 5,1% (85,7%) 5,9% (7,1%)
2019 43,6% (86,3) 41,6% (47,9) 30,7% (92,9%) 22,8% (7,1%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,6% (48) 22,8% (35,6) 3,1% (68,8%) 3,9% (6,3%)
2019 14,1% (59) 9,4% (33,4) 14,8% (81,3%) 11,7% (12,5%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: