34-57-H/01 Knihař

Knihař pro ruční zpracování

Profil absolventa

V průběhu výuky se žáci naučí výrobu jednoduchých a speciálních knihařských výrobků na zakázku (krabice, desky, pasparty, kazety, alba, pouzdra na knihy, vazby časopisů, vazby knih do různých knihařských materiálů až po vazbu do kůže, včetně výzdobných technik). Absolvent učebního oboru knihař je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky vybaven vědomostmi pro podnikatelskou a zaměstnavatelskou činnost v malých a středně velkých knihařských a polygrafických firmách. Žáci, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru navazujícího na předešlou přípravu.

Stipendijní program

Obor je zařazen do stipendijního programu. Stipendia budou vyplácena měsíčně za určitých podmínek po celé tři roky studia v následující výši:

1. roč.    300 – 400 Kč

2. roč.    300 – 500 Kč

3. roč.    400 – 600 Kč

Podmínky pro získání stipendia najdete na stránkách školy.

Základní podmínky přijetí

Přijímaní ke studiu se řídí platnými předpisy. Žáci nekonají přijímací zkoušky.

Projekt podporují: