82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,3% (53,7) 5,3% (18,0) 8% (70,4%) 100% (0%)
2019 31,7% (73,2) 30% (32,6) 46,7% (86,4%) 41,7% (9,1%)
2018 11,3% (60,0) 21,1% (29,6) 14,1% (57,1%) 16,9% (28,6%)
2017 15,9% (42,6) 14,5% (12,7) 4,3% (38,1%) 36,2% (14,3%)
2016 15,4% (60,0) 6,2% (28,6) 16,9% (64%) 46,2% (12%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,3% (46) 21,3% (21,5) 6,7% (51,9%) 100% (0%)
2019 11,8% (49) 22,4% (30,2) 38,2% (72,7%) 42,1% (9,1%)
2018 39,4% (56) 53,5% (37,8) 25,4% (60,7%) 15,5% (28,6%)
2017 10,1% (48) 13,0% (34,9) 11,6% (54,5%) 34,8% (13,6%)
2016 4,6% (50) 32,3% (28,3) 20% (65,4%) 36,9% (15,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: