79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 37,7% (61,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 28,1% (92,1) 18,1% (55,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 26,2% (83,2) 33,3% (59,3) 31,5% (95,7%) 28,1% (4,3%)
2017 77,5% (91,6) 81,9% (81,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 18,1% (83,2) 31,9% (71,5) 18,1% (90,9%) 30,7% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 87,2% (76) 95,7% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 74,8% (68) 84,5% (70,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 19,0% (52) 4,4% (41,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,0% (77) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 42,8% (72) 52,2% (67,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 66,4% (69,2) 48,7% (96,7%) 35,1% (3,3%)
2017 18,9% (70) 27,6% (66,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 17,4% (70) 30,7% (66,1) 33,0% (95,5%) 25,6% (4,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: