41-41-M/01 Agropodnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,7% (68,4) 54,3% (34,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 42,6% (70,5) 42,6% (29,4) 59,0% (85,7%) 42,6% (14,3%)
2018 42,0% (62,1) 23,2% (23,3) 58,0% (75%) 26,1% (25%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 18,9% (22) 10,8% (11,6) 10,8% (12,5%) 16,2% (37,5%)
2017 57,1% (37) 38,1% (21,4) 38,1% (42,9%) 4,8% (42,9%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,7% (46) 19,4% (0) 16,7% (55,6%) 100% (0%)
2019 29,7% (50) 16,2% (23,2) 48,6% (75%) 40,5% (12,5%)
2018 21,9% (50) 5,5% (18,1) 15,1% (50%) 15,1% (31,3%)
2017 64,8% (56) 52,1% (40,3) 9,9% (44,4%) 2,8% (44,4%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: