64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,7% (60) 76,1% (31,1) 47,3% (75%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 50,9% (55,8) 56,1% (22,9) 20,3% (33,3%) 3,8% (66,7%)
2017 32,9% (47,4) 74,0% (40,2) 28,3% (40%) 34,2% (30%)
2016 47,5% (55,3) 28,6% (17,0) 53,0% (50%) 41,5% (33,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 22,8% (17) 7,9% (3,9) 34,2% (0%) 11,4% (60%)
2016 73,2% (33) 56,3% (16,2) 73,2% (33,3%) 34,5% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,4% (33) 15,7% (0) 7,4% (25%) 100% (0%)
2019 91,5% (64) 92,3% (49,1) 51,7% (50%) 9,0% (50%)
2018 12,7% (42) 35,9% (19,1) 3,4% (18,2%) 3,0% (63,6%)
2017 64,2% (50) 65,4% (34,1) 38,7% (46,7%) 17,3% (40%)
2016 27,2% (46) 34,3% (26,5) 24,4% (38,5%) 40,9% (30,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: