66-53-H/01 Operátor skladování
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: