23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Stručný popis oboru:
Obor vzdělání připravuje žáky pro nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů konvenčních obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka apod.), obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením a kontrolu a měření obrobků, ošetřování strojů a běžných pracovních nástrojů. V průběhu studia žáci absolvují kurz programování číslicově řízených obráběcích strojů.

Obor vzdělání je v současnosti zařazen mezi preferované obory stipendijního programu Pardubického kraje (žáci mají možnost získat prospěchové stipendium již od druhého pololetí 1. ročníku).

Uplatnění absolventů:
Absolventi se uplatní jako obráběči, soustružníci kovů, frézaři kovů, nebo při obsluze NC a CNC strojů

Po ukončení tříletého studia má absolvent možnost požádat o přijetí do 2. ročníku odpovídajícího maturitního oboru

V případě zájmu si můžete prohlédnout či stáhnout školní vzdělávací program tohoto oboru.

Projekt podporují: