63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

nevyplněno

Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,9% (76,9) 36,8% (35,3) 46,8% (92,1%) 100% (0%)
2019 57,9% (81,1) 61,4% (41,8) 33,6% (82,4%) 46,4% (11,8%)
2018 35,6% (66,9) 24,9% (30,7) 40,1% (77,1%) 34,5% (20%)
2017 89,7% (82,1) 92,6% (63,8) 39,4% (73,2%) 29,7% (24,4%)
2016 43,3% (71,1) 60,2% (53,2) 25,7% (69,4%) 24,6% (22,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 23,1% (23) 30,8% (15,9) 28,8% (16,7%) 32,7% (33,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 53,3% (46,8) 53,3% (31,0) 53,3% (44,4%) 66,7% (11,1%)
2018 42,9% (50,5) 50% (43,6) 42,9% (53,3%) 50% (13,3%)
2017 16,7% (43,2) 27,8% (30,5) 16,7% (22,2%) 22,2% (44,4%)
2016 73,1% (71,1) 73,1% (58,7) 50% (66,7%) 30,8% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,4% (56) 11,6% (0) 54,1% (76,7%) 100% (0%)
2019 50% (56) 45,2% (36,6) 38,1% (67,4%) 45,8% (11,6%)
2018 49,7% (56) 62,0% (36,7) 47,5% (70,6%) 35,2% (19,6%)
2017 76,0% (62) 72,1% (49,0) 31,8% (61,5%) 21,8% (28,8%)
2016 57,1% (60) 71,4% (48,6) 38,3% (68,9%) 24% (24,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: