79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,7% (92,6) 14,4% (61,6) 5,8% (94,1%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 26,5% (89,5) 16,3% (65,9) 3,3% (81,3%) 2,9% (18,8%)
2017 16,5% (88,4) 28,1% (78,7) 8,0% (87,5%) 7,6% (12,5%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 2,1% (47) 4,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,0% (69) 19,3% (0) 8,0% (94,7%) 3,2% (5,3%)
2019 - - - -
2018 10,7% (72) 14,3% (63,9) 5,6% (85,7%) 4,4% (14,3%)
2017 5,9% (70) 2,4% (59,7) 3,1% (77,8%) 3,5% (16,7%)
2016 7,2% (72) 10,4% (58,4) 3,6% (83,3%) 2,8% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: