68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,7% (71,6) 32,3% (23,9) 20,1% (75%) 1,2% (25%)
2019 - - - -
2018 83,7% (76,8) 83,0% (46,2) 23,5% (61,5%) 22,9% (23,1%)
2017 100% (90,5) 100% (79,4) 2% (25%) 1,3% (75%)
2016 25,7% (55,8) 20,3% (24,7) 15,5% (50%) 9,5% (37,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,1% (70) 97,0% (63,4) 62,8% (80%) 1,8% (20%)
2019 - - - -
2018 93,0% (68) 91,7% (52,2) 54,8% (73,3%) 28,7% (20%)
2017 97,4% (76) 89,6% (57,2) 2,6% (27,3%) 0,6% (72,7%)
2016 32% (54) 34,7% (36,4) 13,3% (50%) 8,7% (37,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: