65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu. Absolventi budou vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně-podnikatelské a řídící v různých typech podniků a organizací, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Naučíme tě nejen teorii, ale hlavně ti poskytneme praxi, kterou zajišťujeme na cvičných pracovištích ve škole a také na smluvních pracovištích na Benešovsku (Hotel Benica, Hotel Atlas, sportovně-relaxační hotelový komplex S-Centrum, Golf Resort Konopiště, EA Hotelový resort SEN Senohraby, restaurace U Blanických rytířů) a v Praze (Corinthia Hotel Prague, Aquapalace Hotel Prague), popřípadě v dalších podnicích.

Možnosti uplatnění pro absolventa:

  • – v různých typech gastronomických podniků,
  • – v hotelech a dalších kategoriích ubytovacích zařízení,
  • – v lázeňských zařízeních,
  • – v památkových rezervacích a objektech,
  • – v cestovních kancelářích a při průvodcovské činnosti,
  • – v dopravě,
  • – v bankovnictví a pojišťovnictví,
  • – v České obchodní inspekci a v živnostenských úřadech,
  • – při přípravě výstav, veletrhů, kongresů, kulturních a sportovních akcí...

 

Kompletní informace najdete ZDE.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 34,5% (75%) 22,8% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 82,9% (65) 59,4% (44,1) 14,3% (50%) 15,4% (33,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: