75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,1% (55,8) 47,6% (29,5) 11,6% (66,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 70,7% (72,7) 68,7% (48,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 12,8% (44,7) 10,8% (12,4) 4,7% (28,6%) 7,4% (42,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,0% (64) 89,6% (48,8) 77,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 100% (79) 100% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 100% (82) 99,4% (71,7) 79,9% (85,7%) 100% (0%)
2016 6% (45) 20% (27,0) 3,3% (28,6%) 4,7% (42,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: