64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Obor je určen pro absolventy 3letých oborů středních odborných učilišť se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace, stavebnictví a další technická povolání, potravinářství, zemědělství a lesní hospodářství, obchod a služby, umění a řemeslnou výrobu.

Studenti si v tomto oboru vzdělávání prohlubují a rozšiřují znalosti, které získali ve tříletém oboru vzdělání. Zaměření je především do oblasti administrativně-ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit.

K této činnosti vedle profesní odbornosti, které dosáhl vyučením v oboru, získá také vědomosti a dovednosti z ekonomické a administrativní oblasti, dále právní, bezpečnostní, jazykové, komunikativní a další znalosti. Vedle toho si rozšíří odpovídajícím způsobem i odborné znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy.

Absolvent je připraven pro podnikání, a to především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v 3letém oboru.

 

Kompletní informace najdete ZDE.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,2% (0) 13,3% (0) 29,3% (63,6%) 22,9% (9,1%)
2019 19,4% (48,4) 24,1% (12,1) 45,9% (63,6%) 49,4% (18,2%)
2018 21,7% (45,8) 44,8% (19,5) 42,0% (50%) 67,0% (16,7%)
2017 51,1% (53,7) 40,6% (21,7) 31,1% (44,4%) 52,1% (22,2%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 90,3% (84,6%) 82,9% (7,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 28,1% (18) 5,3% (3,6) 34,2% (0%) 27,2% (40%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 44,6% (19,3) 50,5% (54,5%) 18,1% (9,1%)
2019 41,9% (46) 54,7% (25,4) 77,8% (69,2%) 58,1% (15,4%)
2018 43,0% (48) 30,8% (18,3) 34,6% (46,2%) 45,6% (23,1%)
2017 24,7% (44) 5,8% (21,1) 17,7% (35,7%) 33,7% (28,6%)
2016 13,4% (42) 31,9% (25,4) 32,7% (43,8%) 89,0% (6,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: