23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,7% (86,3) 84,3% (51,1) 43,8% (93,6%) 22,3% (2,8%)
2019 80,2% (89,5) 84,2% (51,2) 67,3% (93,3%) 60,4% (6,7%)
2018 60,4% (74,2) 68,5% (45,3) 64,9% (87,6%) 63,1% (7,9%)
2017 58,6% (75,8) 59,5% (55,9) 53,2% (83,9%) 46,8% (15,1%)
2016 86,6% (84,2) 75% (61,8) 37,5% (72,1%) 33,9% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (40) 22,9% (0) 55,7% (65,4%) 14,3% (3,8%)
2019 65,8% (46) 78,9% (33,3) 94,7% (92,9%) 59,2% (3,6%)
2018 41,1% (30) 56,7% (26,9) 46,7% (36,4%) 35,6% (20,5%)
2017 54,7% (36) 69,5% (31,5) 67,4% (50%) 54,7% (18%)
2016 71,7% (39) 65,2% (29,3) 57,6% (45,1%) 18,5% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,5% (52) 66,1% (32,2) 50,8% (71,9%) 26,6% (3,0%)
2019 60% (53) 56% (28,8) 73,6% (78,8%) 67,2% (6,1%)
2018 43,3% (52) 44,2% (26,3) 57,5% (67,7%) 56,7% (12,0%)
2017 64,5% (54) 71,9% (40,3) 65,3% (68,5%) 51,2% (16,1%)
2016 64,7% (56) 61,3% (38,9) 37,0% (60,5%) 26,1% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: