26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: